Go to:

Luong Tran Thi

Retail Retail Archive record 3/19/2018
Ralsko (Kuřívody 500, 471 24 Ralsko)
IN: 68964501
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání prostoru kuchyňky pro skladování nebalených i balených potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

Provozovatel ukončil činnost na této provozovně.

[machine translate]
Close state: Closed
Close date: 3/13/2018
Reference number: P18-000046-SZPI-CZ