Go to:

Quang Linh Ngo

Retail Retail Archive record 3/12/2018
Chomutov (Zahradní 5305, 430 04 Chomutov)
IN: 01574566
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání prostor pro uvádění nebalených potravin na trh z důvodu nezajištění dřezu s tekoucí teplou a studenou vodou, který by sloužil k omývání kuchyňského náčiní používaného při prodeji nebalených potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 3/8/2018
Reopen date: 3/15/2018
Reference number: P18-000039-SZPI-CZ