Přejít na:

Filip Vakoč

Restaurace Restaurace Archivní záznam 11. 9. 2015
Praha (Vršovické náměstí 111/2, 101 00 Praha)
IČ: 70768480
Zjištěné skutečnosti:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory v suterénu (prostor přípravny zeleniny a brambor, prostory šatny, sklad s KEG sudy s pivem)

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 10. 9. 2015
Datum uvolnění zákazu: 11. 9. 2015
Referenční číslo: P15-000165-SZPI-CZ