Go to:

Ing. Roman Zbožínek

Restaurant Restaurant Archive record 3/30/2015
Brodek U Přerova (9. května 169, 751 03 Brodek u Přerova)
IN: 48824348
Unsatisfactory conditions:

Zákaz užívání prostor kuchyně, skladu surovin a chodby pro výrobu pokrmů a skladování potravin v provozovně

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 2/20/2015
Reopen date: 2/24/2015
Reference number: P15-000013-SZPI-CZ