Go to:

Thematic controls

Place of inspection: Zita Morkesová
 
  Product nameBatchPlace of inspectionProducerDateControlMap
Succeed Country of origin: Czech Republic Květák   Zita Morkesová
Plzeň (Náměstí Republiky-Stánek , 30000 Plzeň)
Zita Morkesová, Terezín, Nové Kopisty 174, 412 01 Litoměřice 6/1/2015 -
10/30/2015
Kontrola reziduí pesticidů v ovoci a zelenině na farmářských trzích