Go to:

Thematic controls

Place of inspection: Zemědělské družstvo Klapý
 
  Product nameBatchPlace of inspectionProducerDateControlMap
Succeed Country of origin: Czech Republic Třešně sklizeň 08.06.2018 Zemědělské družstvo Klapý
Klapý (Klapý 40, 41116 Klapý)
Zemědělské družstvo Klapý, Klapý 40, 41116 Klapý (CZE) 1/1/2018 -
12/31/2018
Inspection of Food Quality Quality Marked Regional Food in 2018
Succeed Country of origin: Czech Republic Třešně sklizeň 08.06.2018 Zemědělské družstvo Klapý
Klapý (Klapý 40, 41116 Klapý)
Zemědělské družstvo Klapý, Klapý 40, 41116 Klapý (CZE) 1/1/2018 -
12/31/2018
Inspection of Food Quality Quality Marked Regional Food in 2018