Go to:

Thematic controls

Place of inspection: Milan Krejza
 
  Product nameBatchPlace of inspectionProducerDateControlMap
Succeed Country of origin: Czech Republic Květák   Milan Krejza
Děčín (Masarykovo náměstí , 40501 Děčín)
Milan Krejza, Travčice 148, 412 01, Litoměřice, soukromý zemědělec 6/1/2015 -
10/30/2015
Kontrola reziduí pesticidů v ovoci a zelenině na farmářských trzích