Go to:

Thematic controls

Place of inspection: Martin Smejkal
 
  Product nameBatchPlace of inspectionProducerDateControlMap
Succeed Country of origin: Czech Republic Jahody   Martin Smejkal
Bystřice nad Pernštejnem (Masarykovo náměstí- stánek v průjezdu 49, 59301 Bystřice nad Pernštejnem)
6/1/2015 -
10/30/2015
Kontrola reziduí pesticidů v ovoci a zelenině na farmářských trzích