Přejít na:

https://cz.landevrv.com/?TID=610BDD45005B7A41CD09D319&host=pulosind.com&c=cz

Stav stránek ke dni 10. 8. 2022 12. 8. 2022
Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Je zde nabízen výrobek Friocard, který údajně normalizuje krevní tlak.  

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o potravinu (pravděpodobně o doplněk stravy). Není registrovaným léčivým přípravkem v ČR.  

2) V textech na webových stránkách jsou v souvislosti s výrobkem Friocard používána tzv. léčebná tvrzení a neschválená zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy.

3) Na webových stránkách chybí některé povinné údaje o nabízeném výrobku Friocard.

4) Provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky.

5) Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné obchodní podmínky, spotřebitel tedy při objednání výrobku neví s kým a za jakých podmínek uzavírá smlouvu.

6) Internetová doména „landevrv.com“ je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z Baham (Domain Admin, Whois Privacy Corp., Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, New Providence, +1.5163872248, landevrv.com-owner-vjdu@customers.whoisprivacycorp.com).

7) Spotřebitel vyplní objednávkový formulář (jméno a telefonní číslo). Poté je kontaktován z telefonní linky, aby potvrdil objednávku a sdělil údaje pro doručení zásilky.

8) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W22-000014-SZPI-CZ