Přejít na:

http://myfitbod.site/?_lp=1&_token=uuid_2j6faot1b3e_2j6faot1b3e602f4c852f3ba7.46572397

Stav stránek ke dni 19. 2. 2021 19. 2. 2021
Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Je zde nabízen výrobek KETO DIET, který je používán jako přípravek na hubnutí. Na tuto webovou stránku je spotřebitel přesměrován poté, co na http://myfitbod.site/ získá na imaginárním „kole štěstí“ vždy stejnou údajnou slevu.     

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o doplněk stravy (tedy o potravinu). 

2) V textech na webových stránkách jsou v souvislosti s doplňkem stravy KETO DIET používána tzv. léčebná tvrzení a neschválená zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy.

3) Provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky.

4) Na webových stránkách jsou uvedeny pouze tyto údaje o jejich provozovateli (BERNADATTE LTD, Av Ricardo J. Alfaro, Panam International).

5) Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné obchodní podmínky, spotřebitel tedy neví s kým a za jakých podmínek uzavírá smlouvu.

6) Internetová doména myfitbod.site je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z Ukrajiny.

7) Spotřebitel vyplní objednávkový formulář (jméno a telefonní číslo). Poté je kontaktován z telefonní linky, aby potvrdil objednávku a sdělil údaje pro doručení zásilky.

8) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W21-000004-SZPI-CZ