Přejít na:

http://dentvilleclinic.com/

Stav stránek ke dni 18. 12. 2020 18. 12. 2020
Nabízené potraviny:

Relaton

Popis stránek:

Webová stránka je v českém jazyce. Jedná se o reklamní webovou stránku, kde je prezentován výrobek Relaton, který údajně pomáhá odstranit potíže se sluchem a zabránit hluchotě.  

Na co si dát pozor:

1) Prezentovaný výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o potravinu. 

2) V textech na webové stránce jsou v souvislosti s potravinou Relaton používána tzv. léčebná tvrzení a neschválená zdravotní tvrzení o propagované potravině v rozporu s právními předpisy.

3) Provozovatel webové stránky na ni používá nekalé obchodní praktiky (např. uvádění neexistujících osob).

4) Na této webové stránce sice není možné výrobek Relaton objednat, ale je zde přímý interaktivní proklik do e-shopu na webové stránce https://relatoncz.zdorovieludi.com/?country_code=CZ, který nabízí k prodeji zmíněný výrobek v rozporu s právními předpisy.

5) Na webové stránce jsou uvedeny zavádějící informace, na základě kterých se může spotřebitel domnívat, že jsou provozovány Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.  

6) Internetová doména dentvilleclinic.com je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z USA.

7) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W20-000021-SZPI-CZ