Přejít na:

https://dialinebest.remedythebest.com/?country_code=CZ

Stav stránek ke dni 20. 7. 2020 22. 7. 2020
Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Je zde nabízen výrobek Dialine, který mimo jiné údajně odstraňuje komplikace a usnadňuje život diabetikům. Nákup je možné realizovat v CZK.   

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o doplněk stravy (tedy o potravinu). 

2) V textech na webových stránkách jsou v souvislosti s doplňkem stravy Dialine používána tzv. léčebná tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy.

3) Provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky.

4) Z množství pravopisných chyb lze usuzovat, že se jedná o strojový překlad.  

5) Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné obchodní podmínky ani kontaktní údaje, takže spotřebitel neví, s kým a za jakých podmínek uzavírá kupní smlouvu.

6) Internetová doména remedythebest.com je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z Ruské federace.

7) Spotřebitel vyplní objednávkový formulář (jméno a telefonní číslo). Poté je kontaktován z telefonní linky, aby potvrdil objednávku a sdělil údaje pro doručení zásilky. Pracovník call centra odmítá sdělit identifikační údaje prodejce.  

8) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W20-000016-SZPI-CZ