Přejít na:

https://worldocassions.com/420/aufelinpure-med-12295/gps/

Stav stránek ke dni 8. 7. 2019 24. 7. 2019
Popis stránek:

Stránky https://worldocassions.com/420/aufelinpure-med-12295/gps/ jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na stránkách je nabízen výrobek Aufelin Pure určený k redukci hmotnosti.  

Na co si dát pozor:

1) Na webových stránkách není uveden žádný provozovatel webu a žádná kontaktní adresa, takže spotřebitel neví, s kým uzavírá smlouvu. Je zde pouze telefonický kontakt: +420 234102147.   

2) Webové stránky jsou registrovány mimo území ČR a jediným údajem o držiteli doménového jména je dle databáze https://www.whois.com/whois/ e-mail: info@domain-contact.org.

3) Na těchto webových stránkách chybí povinné informace o potravině podle nařízení (EU) č.1169/2011, jsou zde uváděna tzv. „léčebná tvrzení“ v rozporu s článkem 7 nařízení (EU) č.1169/2011 a zdravotní tvrzení v rozporu s nařízením (ES) č.1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Provozovatel na těchto webových stránkách používá rovněž nekalé obchodní praktiky.  

4) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se pravděpodobně nachází mimo území ČR a EU, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W19-000036-SZPI-CZ