Přejít na:

https://shopnaturenow.com/420/bv-bnme-tox-12565/gps/

Stav stránek ke dni 18. 2. 2019 21. 2. 2019
Nabízené potraviny:

Bioveliss Tabs

Popis stránek:

Stránky https://shopnaturenow.com/420/bv-bnme-tox-12565/gps/ jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na stránkách je nabízen výrobek Bioveliss Tabs určený k redukci hmotnosti.  

Na co si dát pozor:

1) Na webových stránkách je v záložce „Kontakt“ uveden pouze telefonický kontakt +420 234102147.  

2) Webové stránky jsou registrovány mimo území ČR a jediným údajem o držiteli doménového jména je dle databáze https://www.whois.com/whois/ e-mail: info@domain-contact.org.

3) Na těchto webových stránkách jsou používány nekalé obchodní praktiky.

4) Na těchto webových stránkách chybí povinné informace o potravině a jsou zde uváděna neschválená zdravotní tvrzení a tzv. „léčebná tvrzení“ v rozporu s právními předpisy.

5) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se pravděpodobně nachází mimo území ČR a EU, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W19-000031-SZPI-CZ