Přejít na:

https://yourmarket24.com/420/mr-audiostivum-m-m/gps/

Stav stránek ke dni 20. 1. 2019 12. 2. 2019
Nabízené potraviny:

Audiostivum

Popis stránek:

Stránky https://yourmarket24.com/420/mr-audiostivum-m-m/gps/ jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na stránkách je nabízen preparát Audiostivum údajně regenerující fungování sluchu. 

Na co si dát pozor:

1) Na webových stránkách https://yourmarket24.com/420/mr-audiostivum-m-m/gps/ není uvedena žádná kontaktní adresa.

2) Na webových stránkách není uvedena žádná identifikace provozovatele e-shopu, spotřebitel tedy při objednání výrobku neví, s kým uzavírá smlouvu.

3) Webové stránky jsou registrovány mimo území ČR a údaj o držiteli doménového jména není dostupný.

4) Na výše uvedených webových stránkách chybí povinné informace o potravině, jsou zde uvedena léčebná a nepřípustná zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy a provozovatel webových stránek používá nekalé obchodní praktiky.

5) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W19-000024-SZPI-CZ