Přejít na:

https://www.mms-kapky.cz/

Stav stránek ke dni 06.11.2023 06.11.2023
Přístup k webovým stránkám z ČR blokován od 07.11.2023
Nabízené potraviny:

MMS kapky: MMS1 (chloritan sodný), MMS2 (chlornan vápenatý)

Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Stránky jsou reklamou na výrobky MMS kapky: MMS1 (chloritan sodný), MMS2 (chlornan vápenatý) s odkazem na e-shop, kde je možné výrobky v ČR zakoupit.

Na co si dát pozor:

1) Produkty MMS1 (chloritan sodný), MMS2 (chlornan vápenatý) jsou na webových stránkách prezentovány jako potraviny (vhodné ke konzumaci), přičemž se jedná o chemické sloučeniny, které při konzumaci mohou ohrozit zdraví spotřebitelů.

 

2) Na webových stránkách jsou uvedeny informace nabádající ke konzumaci látek MMS kapky: MMS1 (chloritan sodný), MMS2 (chlornan vápenatý), včetně odkazů na e-shop, kde lze tyto produkty zakoupit (na odkazovaném e-shopu jsou výrobky prezentovány jako chemické látky bez uvedení informace o možnosti konzumace). Webové stránky obsahují celou řadu nepovolených léčebných tvrzení. Tím, že jsou potravinám připisovány vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit v rozporu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011, dochází k porušení ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Na webových stránkách https://www.mms-kapky.cz/ není nikde identifikován provozovatel webových stránek. Nikde není uvedena žádná informace o zadavateli, zpracovateli či šiřiteli reklamy. Na webových stránkách není záložka „Kontakt“ nebo jiná záložka mající stejný význam.

 

4) Držitelem doménového jména mms-kapky.cz je dle registru https://www.nic.cz/whois/domain/mms-kapky.cz/ slovenská firma GFG Capital & Financial Protection, s. r. o. (Števica Marek, Adresa: Wolkrova 11, 85101 Bratislava).

 

5) Držitel doménového jména na výzvy SZPI k napravení stavu nereagoval. Náprava nebyla sjednána ani slovenským dozorovým orgánem, který byl požádán o kontrolu prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).

 

6) Vzhledem k tomu, že držitel doménového jména se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči tomuto subjektu velmi omezené.  

Referenční číslo: W23-000026-SZPI-CZ