Přejít na:

https://czech.choco-lite-official.com/

Stav stránek ke dni 09.10.2023 13.10.2023
Nabízené potraviny:

Choco Lite

Popis stránek:

Reklamní/prodejní stránky https://czech.choco-lite-official.com/ jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na webových stránkách je nabízen výrobek Choco Lite určený k redukci hmotnosti.  

Na co si dát pozor:

1) Na webových stránkách není uveden žádný provozovatel webu a kontaktní adresa (e-mail) je nefunkční.

2) Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné obchodní podmínky, spotřebitel tedy při vyplnění objednávkového formuláře (jméno, tel. č.) neví, s kým a za jakých podmínek uzavírá kupní smlouvu, neboť v rámci telemarketingového hovoru není o těchto skutečnostech informovován. 

3) Webové stránky jsou registrovány mimo území ČR a údaje o držiteli doménového jména nejsou známé. Webové stránky jsou v českém jazyce, ovšem nepříliš správně přeloženy (velký počet chyb, jedná se zřejmě o překlad prostřednictvím webového překladače, do více jazykových mutací).

4) Na těchto webových stránkách chybí povinné informace o potravině podle nařízení (EU) č. 1169/2011, jsou zde uváděna tzv. „léčebná tvrzení“ v rozporu s článkem 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 a zdravotní tvrzení v rozporu s nařízením (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (např. tvrzení o zhubnutí určitého počtu kg za určitou časovou jednotku jsou nepřípustná). Provozovatel na těchto webových stránkách používá rovněž nekalé obchodní praktiky. 

5) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se pravděpodobně nachází mimo území ČR i EU, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000024-SZPI-CZ