Přejít na:

https://us-supplements.to/

Stav stránek ke dni 02.10.2023 02.10.2023
Přístup k webovým stránkám z ČR blokován
Nabízené potraviny:

více produktů

Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Nabízené produkty je možné koupit za české koruny. Na stránkách jsou nabízeny převážně doplňky stravy v různých kategoriích. Doručování zboží do ČR je možné.   

Na co si dát pozor:

1) V provozovaném e-shopu jsou nabízeny mimo jiné potraviny:

  • obsahující látky yohimbin a efedrin, v důsledku čehož dochází k porušování části A přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1925/2006, v platném znění a dále čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002, v platném znění;
  • obsahující látky aspirin, SARMs (selektivní modulátory androgenních receptorů) a testosteron „boostery“ (látky s hormonálním účinkem), v důsledku čehož dochází k porušování § 5 odst. 1 vyhlášky č. 58/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách“);
  • obsahující látku 5-hydroxytryptofan (5-HTP), v důsledku čehož dochází k porušování § 5 odst. 2 vyhlášky č. 58/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách;
  • obsahující neúplné informace o potravinách, což je v rozporu s čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům;
  • obsahující nejasné informace o potravinách, což je v rozporu s čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům;
  • neobsahující všechny informace o potravinách v českém jazyce, což je v rozporu s čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům;
  • s deklarovanými informacemi o potravině, které potravinám připisují vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji, nebo vyléčit, případně na tyto vlastnosti odkazují, což je v rozporu s čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům;
  • s deklarovanými nepovolenými zdravotními tvrzeními, což je v rozporu s čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.

2) V sekci Kontakt na webových stránkách je uvedena společnost REAL HEALTH SUPPLEMENTS LIMITED, Company number 10597931. Tento subjekt byl dříve uveden i v obchodních podmínkách jako prodávající následujícím způsobem: „REAL HEALTH SUPPLEMENTS LIMITED Mazars Llp the Pinnacle 160 Midsummer Boulevard Milton Keynes, MK9 1FF, Buckinghamshire Spojené království“. Tento subjekt nereagoval na výzvy SZPI a neodstranil zjištěný protiprávní stav. Kontrolou britského obchodního registru bylo zjištěno, že adresa sídla této společnosti je 835 Birmingham, New Road, Dudley, England, DY4 8AS. Aktuálně (k 2.10. 2023) je v obchodních podmínkách na webových stránkách uvedeno pouze: „Mazars Llp the Pinnacle 160 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FF Buckinghamshire Spojené království“.

 

3) Držitele doménového jména us-supplements.to není možné identifikovat. 

 

4) Vzhledem k tomu, že prodávající se nachází mimo území ČR i mimo území EU, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči tomuto subjektu velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000023-SZPI-CZ