Přejít na:

https://vutermok.com/?utm_creative=1&utm_campaign=1&utm_source=fb&utm_placement=Facebook_Mobile_Feed&campaign_id=23854950274980630&adset_id=23854950277200630&peremoga=23854950277210630&adset_name=1+%E2%80%93+Copy&pixel=877431559958940&fbclid=IwAR2fPVDcJ45y3hM9G1GS8JFURvqK4_oe6AhBFksOsXkIT1KNz6k4tdz56so_aem_th_ATgpY1-Ek2LSupsca30xqA2mC_U6WXnocpABl3NRBW6c9ZHwgg0d_TnfzqCbS8eqbnNcfzij26lXpYxoz20qQiLm#order

Stav stránek ke dni 7. 9. 2023 7. 9. 2023
Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Je zde nabízen výrobek Diaform+, který údajně pomáhá při léčbě cukrovky.  

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o doplněk stravy (tedy o potravinu). 

2) V textech na webových stránkách jsou v souvislosti s doplňkem stravy Diaform+ používána tzv. léčebná tvrzení a neschválená zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy.

3) Provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky (Osoba uváděná na webových stránkách nikdy nerealizovala prezentovaný rozhovor a nepropagovala zmiňovaný produkt).  

4) Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné údaje o jejich provozovateli.

5) Webové stránky užívají neoprávněně logo „CNN Prima News“ a imitují tyto internetové stránky.

6) Internetová doména vutermok.com je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z Islandu.

7) Spotřebitel vyplní objednávkový formulář (jméno a telefonní číslo). Poté je kontaktován z telefonní linky, aby potvrdil objednávku a sdělil údaje pro doručení zásilky.

8) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000021-SZPI-CZ