Přejít na:

https://dobre-zdravi.com/k75BLXf4?utm_creative=Nuevo+anuncio+de+Clientes+potenciales&utm_campaign=Nueva+campa%C3%B1a+de+Clientes+potenciales&utm_source=fb&utm_placement=Facebook_Desktop_Feed&campaign_id=23853785552690218&adset_id=23853785552770218&ad_id=23853785552850218&adset_name=Nuevo+conjunto+de+anuncios+de+Clientes+potenciales&sub1=%7B%7Bsubid%7D%7D&sub2=zOr1n&fbpixel=609653230782892&fbclid=IwAR0VCbBBy0yeqPWaF5fFn4a-inqh07kH_eGs-XKFBzXZz7IufH2CtvKJRps

Stav stránek ke dni 02.05.2023 02.05.2023
Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Je zde nabízen výrobek Welltone, který údajně umožní vyčistit cévy od cholesterolu.    

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o potravinu (o doplněk stravy). Není registrovaným léčivým přípravkem v ČR.  

2) V textech na webových stránkách jsou v souvislosti s výrobkem Welltone používána tzv. léčebná tvrzení a neschválená zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy.

3) Na webových stránkách chybí povinné údaje o nabízeném výrobku Welltone.

4) Provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky (Osoba uváděná na webových stránkách nikdy nerealizovala prezentovaný rozhovor a nikdy nepropagovala zmiňovaný produkt. Uvádění neexistující instituce. Není uveden provozovatel webových stránek. Nepravdivé časové omezení nabídky produktu).  

5) Webové stránky užívají neoprávněně logo Aktuálně.cz a imitují tyto internetové stránky.

6) Na webových stránkách nejsou uvedeny obchodní podmínky, spotřebitel tedy při objednání výrobku neví s kým a za jakých podmínek uzavírá smlouvu.

7) Internetová doména „dobre-zdravi.com“ je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z USA.

8) Spotřebitel vyplní objednávkový formulář (jméno a telefonní číslo). Poté je kontaktován z telefonní linky, aby potvrdil objednávku a sdělil údaje pro doručení zásilky.

9) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000018-SZPI-CZ