Přejít na:

https://powerdovs.click/42K55B9L?ad_id=23853060996380510&utm_code=31217221027711&fbclid=IwAR14aEN2Ya-L8mirOAAckT6nffQRRJGtUsCPed3CAEJN-uwdPxgu6w9HLwk

Stav stránek ke dni 02.05.2023 02.05.2023
Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Je zde nabízen výrobek Tonerin, který údajně umožní vyčistit cévy od cholesterolu.    

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o potravinu (pravděpodobně o doplněk stravy). Není registrovaným léčivým přípravkem v ČR.  

2) V textech na webových stránkách jsou v souvislosti s výrobkem Tonerin používána tzv. léčebná tvrzení a neschválená zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy.

3) Na webových stránkách chybí povinné údaje o nabízeném výrobku Tonerin.

4) Provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky (Osoba uváděná na webových stránkách nikdy nerealizovala prezentovaný rozhovor a nikdy nepropagovala zmiňovaný produkt. Uvádění neexistující instituce. Není uveden provozovatel webu).  

5) Na webových stránkách nejsou uvedeny obchodní podmínky, spotřebitel tedy při objednání výrobku neví s kým a za jakých podmínek uzavírá smlouvu.

6) Internetová doména „powerdovs.click“ je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z Islandu.

7) Spotřebitel vyplní objednávkový formulář (jméno a telefonní číslo). Poté je kontaktován z telefonní linky, aby potvrdil objednávku a sdělil údaje pro doručení zásilky.

8) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000017-SZPI-CZ