Go to:

Premium borovička

Unsafe food Czech Republic Unknown establishment type Archive record 12/6/2012
Place of inspection:
Brno (náměstí 28. dubna 1069/2, 63500 Brno)
IN: 67558411
Food group: Spirit drinks / Other spirits
Premium borovička
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
metanol
2-propanol

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost 2-propanolu, což je denaturační činidlo, které v lihovinách nesmí být přítomno. Dále bylo zjištěno dvojnásobné množství metanolu, než je nejvyšší přípustné množství dané legislativním limitem. Toto množství metanolu nemůže akutně ohrozit lidské zdraví, nebezpečnost výrobku je dána přítomností 2-propanolu. Číslo kolku: 508712L1DD. Na etiketě výrobku je uvedeno: "Výrobce: Milan Kwaczek, 73951 Dobrá 883".

[machine translate]
Batch: L11109
Best date: -
Usability date: -
Packaging: GL
The amount of product in the package: 1 l
Producer: Milan Kwaczek, 73951 Dobrá 883
Distributor: VD vinotéky s.r.o., Křižíkova 2850/6, Ostrava
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 10/2/2012
Reference number: 12-000940-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.