Přejít na:

Premium borovička

Nebezpečné potraviny Česko Typ provozovny neuveden Archivní záznam 6. 12. 2012
Místo kontroly:
Brno (náměstí 28. dubna 1069/2, 63500 Brno)
IČ: 67558411
Skupina potravin: Lihovarnické výrobky / Ostatní lihoviny
Premium borovička
Nevyhovující parametr:
metanol
2-propanol

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost 2-propanolu, což je denaturační činidlo, které v lihovinách nesmí být přítomno. Dále bylo zjištěno dvojnásobné množství metanolu, než je nejvyšší přípustné množství dané legislativním limitem. Toto množství metanolu nemůže akutně ohrozit lidské zdraví, nebezpečnost výrobku je dána přítomností 2-propanolu. Číslo kolku: 508712L1DD. Na etiketě výrobku je uvedeno: "Výrobce: Milan Kwaczek, 73951 Dobrá 883".

Šarže: L11109
Datum minimální trvanlivosti: -
Datum použitelnosti: -
Obal: GL
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: Milan Kwaczek, 73951 Dobrá 883
Distributor: VD vinotéky s.r.o., Křižíkova 2850/6, Ostrava
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 2. 10. 2012
Referenční číslo: 12-000940-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.