Go to:

Salátový salám

Unsafe food Retail Retail Archive record 10/13/2020
Place of inspection:
Chlumec (Soběslavova 276, 403 39 Chlumec)
IN: 28681339
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Salátový salám
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné
barva

Na povrchu potraviny se vyskytovala plíseň viditelná pouhým okem, povrch měl oranžovou barvu s počínajícím růstem kvasinek. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku.

Vzorek byl odebrán z načatého balení.

[machine translate]
Batch: DP 26.09.2020
Usability date: 26.09.2020
The amount of product in the package: 0,588 kg
Date of taking the sample: 9/23/2020
Reference number: 20-000321-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.