Přejít na:

Salátový salám

Nebezpečné potraviny Maloobchod Maloobchod Archivní záznam 13. 10. 2020
Místo kontroly:
Chlumec (Soběslavova 276, 403 39 Chlumec)
IČ: 28681339
Nevyhovující parametr:
plísně okem viditelné
barva

Na povrchu potraviny se vyskytovala plíseň viditelná pouhým okem, povrch měl oranžovou barvu s počínajícím růstem kvasinek. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku.

Vzorek byl odebrán z načatého balení.

Šarže: DP 26.09.2020
Datum použitelnosti: 26.09.2020
Množství výrobku v balení: 0,588 kg
Datum odběru vzorku: 23. 9. 2020
Referenční číslo: 20-000321-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.