Go to:

Amandee, Mandl'ové bonbóny

Adulterated food Wholesale Wholesale Archive record 10/14/2020
Place of inspection:
Kyjov (Svatoborská 85/401, 697 01 Kyjov)
IN: 02333937
Food group: Chocolate, confectionery / Chocolate, pralines
Amandee, Mandl'ové bonbóny
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
lískové ořechy (jako alergen)

Ve výrobku byly obsaženy lískové ořechy v množství podstatně větším, než které se při dodržení správné výrobní praxe do výrobku může dostat neúmyslně tzv. nezáměrnou křížovou kontaminací.

Spotřebiteli tak byla poskytnuta zavádějící informace: "Výrobek může obsahovat jiné skořápkové plody..."

[machine translate]
Batch: DMT: 02.03.2021
Best date: 02.03.2021
Packaging: papírová krabička potažená PP folií
The amount of product in the package: 128 g
Producer: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01 Trebišov
Importer: Trebor sweets, s.r.o., Svatoborská 85/401, Kyjov 697 01
Date of taking the sample: 7/20/2020
Reference number: 20-000261-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.