Go to:

Lubawa POVIDLA švestková Jednodruhová

Poor quality food European Union Unknown establishment type Archive record 11/16/2012
Place of inspection:
Želechovice nad Dřevnicí (areál družstva AGRICO, 76311 Želechovice nad Dřevnicí)
IN: 13695762
Food group: Processed fruit products / Fruit spreads
Lubawa POVIDLA švestková Jednodruhová
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
příměsi cizí organické/biologické

Ve výrobku bylo zjištěno velké množství drobných úlomků pecek. Potravina nesmí být kontaminována cizorodými nebo jinými látkami.

[machine translate]
Best date: 04.12.2013
Packaging: sklo TO
The amount of product in the package: 300 g
Producer: Vyrobeno pro: BENEFIT, spol. s r.o., areál družstva AGRICO, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
Distributor: Przetwornia Owocow i Warzyw ul. Poznaňska 8, 142 60 Lubawa Polsko
Country of origin: European Union
Date of taking the sample: 9/12/2012
Reference number: 12-000863-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.