Go to:

Salám

Unsafe food Retail Retail Archive record 9/29/2020
Place of inspection:
Kojetín (Tržní náměstí 1108, 752 01 Kojetín)
IN: 68077955
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu výrobku se pod obalem vyskytovaly plísně okem viditelné. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Původní etiketa výrobku byla nečitelná, potravina měla neznámé datum minimální trvanlivosti.

[machine translate]
Packaging: PP folie se sváry
The amount of product in the package: 1 ks
Date of taking the sample: 7/2/2020
Reference number: 20-000229-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.