Go to:

Březová šťáva

Adulterated food Ukraine Retail Retail Archive record 7/17/2020
Place of inspection:
Ostrava (Nádražní 2855/147, 70200 Ostrava)
IN: 44012373
Unsatisfactory parameter:
vitamin C (jako kys.askorbová)

Obsah vitamínu C ve výrobku byl pod mezí stanovitelnosti laboratorní metody. Na etiketě výrobku bylo uvedeno: "Vzhledem ke složení bohatému na vitamíny C..."

Spotřebiteli tak byly poskytnuty zavádějící informace o charakteristice potraviny, zvláště o její povaze, vlastnostech a složení. 

[machine translate]
Batch: 12.09.2021
Best date: 12.09.2021
Packaging: Sklo lahev + twist off uzávěr
The amount of product in the package: 1 l
Distributor: FOODISH s.r.o., Pětidomí 177/3, Praha 6
Country of origin: Ukraine
Date of taking the sample: 1/29/2020
Reference number: 20-000163-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.