Přejít na:

TENKÉ PÁRKY

Nebezpečné potraviny Maloobchod Maloobchod 18. 3. 2020
Místo kontroly:
Chomutov (Kamenná 5163, 43004 Chomutov)
IČ: 86831381
Nevyhovující parametr:
barva
povrch
vůně

Výrobek zapáchal po kažení. Povrch párků byl oslizlý a lepkavý. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Vzorek byl odebrán z načatého balení. Kontrolovaná osoba nebyla schopna určit, kdy balení otevřela.

Na etiketě výrobku bylo uvedeno: "Po otevření obalu spotřebujte do 48 hodin!"

Šarže: DP 02.03.2020
Datum použitelnosti: DP 02.03.2020
Množství výrobku v balení: 2,038 kg
Datum odběru vzorku: 26. 2. 2020
Referenční číslo: 20-000086-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.