Go to:

Kubíčkovy párečky

Unsafe food Poland Unknown establishment type Archive record 9/24/2012
Place of inspection:
Boskovice (Chrudichromská 1352/7, 68001 Boskovice)
IN: 45308314
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Kubíčkovy párečky
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
barva
vůně
Párky byly šedozelené - na koncích i po celé délce a měly cizí nakyslý zápach. Výrobek se nepovažuje za bezpečný, pokud jeví známky kažení.Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování.
[machine translate]
Batch: Číslo šarže: 164
Usability date: 17/07/2012
Packaging: PP folie
The amount of product in the package: 0,22 kg
Producer: Vyrobeno pro:Masné výrobky Kania CZ s.r.o., Strmá 640/12, Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
Importer: ---
Distributor: DC Postřižiny
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 6/21/2012
Reference number: 12-000653-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.