Go to:

Family In Diet s vanilkovou příchutí

Adulterated food Czech Republic Production Production Archive record 1/28/2020
Place of inspection:
Soběslav (V Lukách 923, 39201 Soběslav)
IN: 47117885
Unsatisfactory parameter:
vitamin A (jako retinol)

Obsah vitamínu A byl pod mezí stanovitelnosti laboratorní metody.

Na obale tak byla poskytnuta zavádějící informace o obsahu vitamínu A.

[machine translate]
Batch: L68
Best date: 30.11.2019
Packaging: 01 (PET) dóza
The amount of product in the package: 300 g
Producer: Goldim spol. s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 10/21/2019
Reference number: 20-000024-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.