Go to:

Tyrolini Tyrolské klobásky

Adulterated food Austria Retail Retail Archive record 1/8/2020
Place of inspection:
Třeboň (Jiráskova 1315, 379 01 Třeboň)
IN: 25110161
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
Tyrolini Tyrolské klobásky
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
obsah masa

Výrobek obsahoval méně masa, než bylo uvedeno na obale.

Spotřebiteli tak byla poskytnuta zavádějící informace: "100 g klobásek bylo vyrobeno ze 190 g vepřového masa"

[machine translate]
Batch: DMT: 05.12.2019
Best date: 05.12.2019
Packaging: PP s potiskem
The amount of product in the package: 120 g
Producer: Handl Tyrol GmbH, Bundesstrasse 33, A-6551 Pians
Country of origin: Austria
Date of taking the sample: 10/8/2019
Reference number: 19-000651-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.