Go to:

Pramenitá voda

Adulterated food Wholesale Wholesale Archive record 12/20/2019
Place of inspection:
Dolní Benešov (Hlučínská 641, 747 22 Dolní Benešov)
IN: 25081152
Food group: Non-alcoholic beverages / Aerated and mineral water
Pramenitá voda
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
hořčík
sodík
draslík
dusičnany (jako NO3)
chloridy (jako Cl-)
amonné ionty
sírany

Při kontrole bylo laboratorními analýzami zjištěno, že v barelech, které byly označeny různými etiketami od různých výrobců a z různých vrtů byla obsažena voda pouze z jednoho vrtu.

Odebrané vzorky vykazovaly překročení povoleného limitu pro obsah dusičnanů.

[machine translate]
Packaging: plastový barel
The amount of product in the package: 18,9 l
Date of taking the sample: 7/19/2019
Reference number: 19-000646-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.