Přejít na:

Pramenitá voda

Falšované potraviny Velkoobchod Velkoobchod 20. 12. 2019
Místo kontroly:
Dolní Benešov (Hlučínská 641, 747 22 Dolní Benešov)
IČ: 25081152
Skupina potravin: Nealkoholické nápoje / Sodová, minerální voda
Pramenitá voda
Nevyhovující parametr:
hořčík
sodík
draslík
dusičnany (jako NO3)
chloridy (jako Cl-)
amonné ionty
sírany

Při kontrole bylo laboratorními analýzami zjištěno, že v barelech, které byly označeny různými etiketami od různých výrobců a z různých vrtů byla obsažena voda pouze z jednoho vrtu.

Odebrané vzorky vykazovaly překročení povoleného limitu pro obsah dusičnanů.

Obal: plastový barel
Množství výrobku v balení: 18,9 l
Datum odběru vzorku: 19. 7. 2019
Referenční číslo: 19-000646-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.