Go to:

EXCELENT GOLD s olivami

Unsafe food XXX (unknown) Retail Retail Archive record 10/24/2019
Place of inspection:
Krupka (Bohosudovská 603, 41741 Krupka)
IN: 27464822
Food group: Milk and milk products / Cheese
EXCELENT GOLD s olivami
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu výrobku se vyskytovala plíseň viditelná pouhým okem. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Vzorek byl odebrán z načatého balení. Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina měla neznámé datum spotřeby stanovené výrobcem.

[machine translate]
Packaging: technologický obal
The amount of product in the package: 1,032 kg
Country of origin: XXX (unknown)
Date of taking the sample: 9/4/2019
Reference number: 19-000439-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.