Přejít na:

Hami banán a jablíčko

Falšované potraviny Maloobchod Maloobchod Archivní záznam 3. 9. 2019
Místo kontroly:
Holice (Palackého 232, 534 01 Holice)
IČ: 26148579
Nevyhovující parametr:
vitamin C (jako kys.askorbová)

Obsah vitamínu C ve výrobku byl pod mezí stanovitelnosti laboratorní metody.

Spotřebiteli tak byla poskytnuta zavádějící informace o obsahu vitamínu C.

Šarže: L20 350 1351 7
Datum minimální trvanlivosti: 16/12/2019
Obal: PP sáček s uzávěrem
Množství výrobku v balení: 90 g
Distributor: Prodávající Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4, ČR
Datum odběru vzorku: 15. 5. 2019
Referenční číslo: 19-000312-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.