Přejít na:

Uzené libové - kotleta

Nebezpečné potraviny Česko Výroba Výroba Archivní záznam 27. 6. 2019
Místo kontroly:
Pacov (Myslíkova 69, 39501 Pacov)
IČ: 11320737
Skupina potravin: Maso a masné výrobky / Tepelně opracované netrvanlivé výrobky
Uzené libové - kotleta
Nevyhovující parametr:
benzo(a)pyren a suma PAU 4

Ve výrobku byl zjištěn výskyt benzo(a)pyren a suma PAU 4 převyšující limit stanovený legislativou.

Šarže: 19.3.2019
Datum použitelnosti: 31.3.2019
Výrobce: Václav Klátil, Myslíkova 69, Pacov
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 21. 3. 2019
Referenční číslo: 19-000023-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.