Go to:

ENSA Len

Unsafe food Poland Retail Retail Archive record 6/5/2019
Place of inspection:
Prostějov (sídl. Svobody 3576/77, 79601 Prostějov)
IN: 19014325
Food group: Pulses, oil seeds / Oil seeds
ENSA Len
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho solí a esterů, včetně konjugátu vyjádřené jako haloxyfop)

Ve výrobku byl několikanásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu - haloxyfopu.

 

[machine translate]
Batch: E15180341D
Best date: 22/11/2019
Packaging: PP
The amount of product in the package: 100 g
Producer: ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, SR
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 2/26/2019
Reference number: 19-000196-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.