Přejít na:

ENSA Len

Nebezpečné potraviny Polsko Maloobchod Maloobchod Archivní záznam 5. 6. 2019
Místo kontroly:
Prostějov (sídl. Svobody 3576/77, 79601 Prostějov)
IČ: 19014325
Nevyhovující parametr:
Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho solí a esterů, včetně konjugátu vyjádřené jako haloxyfop)

Ve výrobku byl několikanásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu - haloxyfopu.

 

Šarže: E15180341D
Datum minimální trvanlivosti: 22/11/2019
Obal: PP
Množství výrobku v balení: 100 g
Výrobce: ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, SR
Země původu: Polsko
Datum odběru vzorku: 26. 2. 2019
Referenční číslo: 19-000196-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.