Go to:

PIKOK KABANOSY S CHILLI

Adulterated food Poland Retail Retail Archive record 5/28/2019
Place of inspection:
Chomutov (Písečná 5583, 43005 Chomutov)
IN: 26178541
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
PIKOK KABANOSY S CHILLI
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
bílkovina hovězí

Na obale výrobku bylo uvedeno: "100g kabanosů bylo vyrobeno ze 142 g vepřového masa a 14g hovězího masa".

Laboratorní analýza však prokázala, že obsah hovězího masa byl méně než 1 g/100 g výrobku.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě "SZPI nařídila stažení klamavě označených masných výrobků z dovozu" ze dne 16. 4. 2019.

[machine translate]
Batch: L 0196/F130/11073 08:19:37/ 11 12.
Best date: 20.06.2019
Packaging: other 07
The amount of product in the package: 120 g
Producer: TARCZYŃSKI S.A., Ujeździec Maly 80, 55-100 Trzebnica
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 3/13/2019
Reference number: 19-000181-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.