Go to:

Chalupářské hovězí maso Delux

Adulterated food European Union Wholesale Wholesale Archive record 5/14/2019
Place of inspection:
Ostrava (Místecká 280, 720 00 Ostrava)
IN: 26450691
Food group: Meat and meat products / Preserves
Chalupářské hovězí maso Delux
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
obsah masa

Výrobek obsahoval méně masa, než bylo uvedeno na obale.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě "Potravinářská inspekce zjistila další případy klamání o obsahu masa u masných konzerv" ze dne 8. 4. 2019.

[machine translate]
Batch: 12 01 2021
Best date: 12 01 2021
Packaging: GLS/PAP
The amount of product in the package: 300 g
Producer: PL30074002WE
Importer: Prodávající: Laska Dalboss spol. s r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8
Country of origin: European Union
Date of taking the sample: 2/6/2019
Reference number: 19-000150-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.