Go to:

Borůvka a jahoda, ovocný čaj porcovaný

Unsafe food Poland Unknown establishment type Archive record 8/3/2012
Place of inspection:
Osek (55, 33821 Osek)
IN: 00031747
Food group: Coffee, coffee substitutes and tea / Fruit tea
Borůvka a jahoda, ovocný čaj porcovaný
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
propargite
Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu reziduí pesticidu propargite.
[machine translate]
Batch: L:10/340P
Best date: 12 2012
Packaging: papír. krabička, PE přebal
The amount of product in the package: 40 g
Producer: Pro COOP Centrum družstvo dodává: Frape Foods s.r.o., K Peluňku 1415, Praha 5
Distributor: Centrální sklad SD
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 5/17/2012
Reference number: 12-000535-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.