Přejít na:

Vysočina

Nejakostní potraviny Česko Typ provozovny neuveden Archivní záznam 24. 7. 2012
Místo kontroly:
Strakonice (Volyňská (Supermarket COOP 001) 192, 38601 Strakonice)
IČ: 00031917
Nevyhovující parametr:
aktivita vody aw
Výrobek měl vyšší hodnotu aktivity vody, než připouští příslušná vyhláška. Výrobek se spotřebiteli může jevit jako málo "vysušený".
Šarže: L- 23.07.12
Datum použitelnosti: 23.07.2012
Obal: PP
Množství výrobku v balení: 938 g
Výrobce: Pro COOP Centrum družstvo vyrábí: ZŘUD - Masokombinát Písek CZ, a.s.
Distributor: ZŘUD - Masokombinát Písek CZ a.s., výrobní středisko Písek, samoty 1533, 397 18 Písek
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 25. 6. 2012
Referenční číslo: 12-000486-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.