Přejít na:

Zelí pekingské

Nebezpečné potraviny Česko Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 7. 12. 2016
Místo kontroly:
Česká Skalice (Pivovarská 71, 55203 Česká Skalice)
IČ: 48585131
Nevyhovující parametr:
chlorpyrifos

V pekingském zelí byl překročen maximální limit reziduí pesticidu - chlorpyrifosu.

Obal: plastová přepravka
Výrobce: Miloš Macků, Dolní Ředice 251
Distributor: Miloš Macků, Dolní Ředice 251
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 22. 8. 2016
Referenční číslo: 16-000962-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.