Go to:

Cookies Bergen čokoládové sušenky s lentilkami

Adulterated food Poland Retail Retail Archive record 4/26/2019
Place of inspection:
Teplice (Jaselská 437, 41503 Teplice)
IN: 01863029
Food group: Bakery products / Biscuits
Cookies Bergen čokoládové sušenky s lentilkami
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
arašídy (jako alergen)

Ve výrobku byly obsaženy arašídy v množství podstatně větším, než které se při dodržení správné výrobní praxe do výrobku může dostat neúmyslně tzv. nezáměrnou křížovou kontaminací.

Spotřebitel tak byl uváděn v omyl označením: "může obsahovat arašídy".

[machine translate]
Batch: L183551
Best date: 31082019
Packaging: PAP krabička
The amount of product in the package: 135 g
Producer: P.W. SPOMET Sp.1 ul.Žywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biala
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 2/22/2019
Reference number: 19-000113-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.