Go to:

Eidam 30%

Poor quality food Poland Retail Retail Archive record 4/26/2019
Place of inspection:
Telč (Dačická 613, 58856 Telč)
IN: 00032115
Food group: Milk and milk products / Cheese
Eidam 30%
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
tuk v sušině

Ve výrobku byl nižší obsah tuku v sušině, než bylo uvedeno na obale.

[machine translate]
Batch: 74
Best date: 27.05.2019
Packaging: PE
Producer: Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Lowiczu, ul. Przemysłowa 3 99-400 Łowicz
Distributor: Hastia Food a.s, Krakovská 583/9, Nové Město 110 00, Praha 1
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 2/18/2019
Reference number: 19-000099-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.