Go to:

"DLE GUSTA SUCHÉ PLODY - sušené ROZINKY"

Unsafe food Iran Retail Retail Archive record 4/12/2019
Place of inspection:
Suchdol nad Lužnicí (28. října 98, 378 06 Suchdol nad Lužnicí)
IN: 00031852
Food group: Processed fruit products / Dried fruit
"DLE GUSTA SUCHÉ PLODY - sušené ROZINKY"
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
ochratoxin A

Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu kontaminující látky - ochratoxinu A.

Jedná se o mykotoxin, který má imunotoxické, teratogenní a karcinogenní účinky.

[machine translate]
Batch: E05180193D 06
Best date: 22/11/2019
Packaging: 5 PP s potiskem
The amount of product in the package: 100 g
Producer: Pro skupinu COOP vyrábí: ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, Slovensko
Country of origin: Iran
Date of taking the sample: 2/13/2019
Reference number: 19-000082-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.