Přejít na:

Fresh jablko

Nebezpečné potraviny Česko Rychlé občerstvení Rychlé občerstvení Archivní záznam 19. 12. 2016
Místo kontroly:
Praha (náměstí Dr. Václava Holého 1331/3, 18000 Praha)
IČ: 72578751
Nevyhovující parametr:
benzalkonium chlorid

Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu reziduí pesticidů na bázi benzalkonium chloridu.

Datum použitelnosti: 19.7.2016
Obal: nebaleno
Množství výrobku v balení: 2,5 l
Výrobce: Bc. Zuzana Tychtlová, náměstí Dr. Václava Holého 1331/3, 18000 Praha
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 19. 7. 2016
Referenční číslo: 16-000912-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.