Go to:

Kapusta hlávková

Unsafe food Poland Unknown establishment type Archive record 6/13/2012
Place of inspection:
Sezimovo Ústí (Průmyslová 637, 39101 Sezimovo Ústí)
IN: 13720422
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Brassica vegetables
Kapusta hlávková
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
carbendazim a benomyl (suma benomylu a carbendazimu vyjádřená jako carbendazim)
fenvalerate a esfenvalerate (suma RR a SS isomerů)
fenvalerate a esfenvalerate (suma RS a SR isomerů)
překročení limitu obsahu reziduí pesticidů
[machine translate]
Batch: -
Best date: -
Usability date: -
Packaging: PE-přepravka
The amount of product in the package: 5,7 kg
Producer: distributor: J. Bareš, GIRA, sklad Sv. Kateřina
Distributor: J. Bareš, GIRA, sklad Sv. Kateřina
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 3/6/2012
Reference number: 12-000046-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.